DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC ĐỨC HÙNG
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT NHẤT
0963 292 687
2024-05-18T10:45:34+07:00

Cách đấu điện ổ cắm và công tắc cầu chì


Lắp đặt đấu nối thiết bị điện là công việc của thợ lắp đặt điện nước . Công việc này rất nguy hiểm đòi hỏi bạn cần có chuyên môn , kỹ thuật an toàn về điện. Để đấu nối công tắc bảng điện chuẩn bạn phải nắm rõ nguyên tắc đấu dây và sơ đồ bảng điện .

 Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề sửa điện nước tại nhà Đức Hùng xin chia sẻ với các bạn một số sơ đồ mạch điện cách đấu điện cơ bản trong gia đình để các bạn tham khảo.

Cách đấu nối công tắc bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

Câu hỏi thường gặp trước khi đấu nối công tắc bảng điện :

1.Trong mạch điện gia đình thì cầu chì được mắc như thế nào?

Cầu chì được lắp trên cùng của bảng điện và đấu nối với pha lửa (L) của nguồn điện . Tác dụng của cầu chì trong sơ đồ mạch điện là để ngắt pha lửa khi có sự cố chập điện.

2.Trong mạch điện công tắc thường lắp ở vị trí nào

Công tắc được lắp ở vị trí dưới cầu chì hoặc aptomat  , bên trên hoặc ngang ổ cắm điện

3.Công tắc đấu dây nóng hay nguội

Công tắc được mắc vào dây nóng ,pha lửa (L) của mạch điện nhằm ngắt pha lửa lên bóng đèn đảm bảo an toàn khi sửa chữa.

Sơ đồ bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

 

Cách đấu bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

Mạch điện 2 công tắc và 3 ổ cắm gồm các thiết bị:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Công tắc điện 1 chiều  = 2 cái
 3. Ổ cắm điện = 3 cái
 4. Aptomat 2 cực = 1 cái
 5. Đui đèn = 2 cái

Cách bố trí bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm :

 Để sử dụng tiện lợi nhất bạn nên bố trí như hình trên . Aptomat tổng gia đình được đặt phía trên cùng bảng điện phía dưới aptomat là 2 công tắc đèn , tiếp theo là 3 ổ cắm điện.

 Sở dĩ nên bố trí ổ cắm phía dưới công tắc để thuận lợi khi cắm thiết bị vào ổ cắm sẽ không bị vướng khi thao tác bật đèn.

Cách đấu bảng điện 2 công tắc và 3 ổ cắm:

 1. Bước 1 :Dây lửa, pha nóng (L) dây dẫn điện được đấu vào chân L đầu vào của aptomat sau đó từ chân ra sau aptomat  dây lửa chia làm 2 nhánh, 1 nhánh được nối với nguồn ổ cắm và 1 nhánh được nối vào 1 cực của công tắc .
 2. Bước 2:Dây mát , pha nguội(N) nguồn vào sẽ đấu vào chân đầu vào của aptomat . Từ chân ra còn lại của aptomat dây nguội sẽ chia làm 2 nhánh , 1 nhánh tới chân của ổ cắm 1 sau đó nối tiếp sang chân ổ cắm 2 và 3.
 3. Bước 3:Nhánh còn lại và pha nóng từ công tắc sẽ chạy tới đui bóng đèn .

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của các thiết bị aptomat, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua Aptomat và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn .

MỜI BẠN ĐỌC THAM KHẢO

Cách đấu nối công tắc bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm

Cách đấu bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm

Mạch điện 3 công tắc và 3 ổ cắm gồm các thiết bị:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Công tắc điện 1 chiều  = 3 cái
 3. Ổ cắm điện = 3 cái
 4. Aptomat 2 cực = 1 cái
 5. Đui đèn = 3 cái

Cách bố trí bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm :

 Bạn có thể bố trí sắp xếp các thiết bị điện như hình trên . Đây là cách bố trí tốt và tiện lợi nhất .

Aptomat tổng được đặt phía trên cùng bảng điện phía dưới aptomat là 3 công tắc đèn , dưới cùng là 3 ổ cắm điện.

 Ổ cắm điện được bố trí  dưới công tắc để thuận lợi khi cắm thiết bị vào ổ cắm sẽ không bị vướng khi thao tác bật đèn.

Cách nối mạch điện 3 công tắc và 3 ổ cắm:

Pha nóng (L) nguồn vào được đấu vào chân L đầu vào của aptomat sau . Dây lửa sau aptomat chia làm 2 nhánh, nhánh 1 được nối với nguồn ổ cắm 1 và nối tiếp sang ổ cắm 2 và ổ cắm 3 .Nhánh 2 được nối vào 1 cực của công tắc 1 và nối tiếp sang công tắc 2 và công tắc 3.

Pha nguội(N) nguồn vào sẽ đấu vào chân đầu vào của aptomat . Dây nguội sau aptomat sẽ chia làm 2 nhánh ,nhánh 1 tới chân của ổ cắm 1 sau đó nối tiếp sang chân ổ cắm 2 và 3.

Nhánh còn lại và pha nóng từ công tắc sẽ chạy tới đui bóng đèn 1 ,2 ,3 .

Sơ đồ mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm

sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm

 

Mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm gồm các thiết bị :

 1. Bảng điện  = 1 cái
 2. Cầu chì = 1 cái
 3. Công tắc 1 pha =1 cái
 4. Đui đèn = 1 cái

Cách lắp bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

Phía trên cùng là cầu chì tổng , phía dưới cầu chì là ổ cắm điện và phía đối điện được bố trí 2 công tắc bật đèn . Vị trí của 2 công tắc và cầu chì với ổ cắm có thể đảo vế cho nhau .

Ổ cắm điện được bố trí phía dưới cầu chì để tiện loại cho việc cắm thiết bị không bị vướng khi bật công tắc đèn.

Nguyên tắc lắp công tắc điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm

Pha lửa (L) từ nguồn chính được nối vào 1 đầu của cầu chì bảo vệ tổng . Đầu ra của cầu chì 1 nhánh pha lửa nối với ổ cắm điện và nhánh còn lại nối và 1 chân của công tắc đèn 1 và nối tiếp với chân công tắc đèn 2. Pha lửa của 2 đui đèn  được nối với cực còn lại của công tắc.

 Pha mát (N) từ nguồn chính nối thẳng và chân còn lại của ổ cắm  và  chạy ra chân 2 đui đèn

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

Cách lắp bảng công tắc điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

Sơ đồ mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm

 

Cách lắp bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

Bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn gồm các thiết bị.

 1. Bảng điện =1 cái
 2. Cầu chì = 2 cái
 3. Công tắc 1 chiều = 2 cái
 4. Ổ cắm = 1 cái
 5. Đui đèn= 1 cái

2 cầu chì tổng được lắp phía trên cùng bảng điện 1 cầu chì nối với pha lửa (L) và 1 cầu chì nối với pha mát (N) để bảo vệ thiết bị điện sau cầu chì , phía dưới cầu chì là 2 công tắc đèn. Cuối cùng là ổ cắm điện .

Nguyên tắc đấu bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

Nguồn điện tổng pha L  được nối với đầu vào của cầu chì 1 sau đó từ đầu ra của cầu chì 1 pha lửa chia làm 2 nhánh . 1 nhánh được nối với ổ cắm , nhánh còn lại nối với chân công tắc 1 và nối tiếp với chân công tắc thứ 2 sau đó từ chân công tắc còn lại dây pha lửa chạy tới đui đèn.

Pha mát (N) nguồn tổng được nối với 1 cực của cầu chì còn lại , từ đầu ra của cầu chì dây nguội chạy tới chân ổ cắm điện . Dây mát của đui bóng đèn được nối vào cực mát của ổ cắm điện.

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

 

Sơ đồ đấu nối công tắc mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

Sơ đồ mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

 

Bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn gồm các thiết bị sau:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Cầu chì điện = 1 cái
 3. Công tắc đèn = 2 cái
 4. Đui bóng đèn = 2 cái

Cách bố trí thiết bị trên bảng điện như sau;

Cầu chì tổng được lắp phía trên cùng bảng điện . 2 công tắc đèn được lắp phía dưới cầu chì.

Nguyên tắc đấu bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

Dây nóng (L) nguồn tổng được nối vào chân của cầu chì tổng  . Từ đầu ra của cầu chì dây pha nóng  nối với  chân của công tắc 1 và nối tiếp với chân công tắc đèn 2.

Dây nóng của đèn được nối với chân còn lại của  công tắc đèn

Dây nguội ( N) nối thẳng tới chân của đui đèn.

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

Sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 1 công tắc 1 ổ cắm

Sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 1 công tắc 1 ổ cắm

Bài viết trên Đức Hùng đã tổng hợp các sơ đồ cách đấu nối công tắc bảng điện công tắc ổ cắm một cách dễ hiểu nhất bằng kinh nghiệm của mình . Các bạn hãy làm theo cách của mình đây là phương pháp đấu chuẩn 100%  mình đã áp dụng rất nhiều trong thực tế . Chúc các bạn thành công!

 

Tin tức cùng loại
Cách sửa quạt điện kêu u u nhưng không chạy
Cách sửa quạt điện kêu u u nhưng không chạy
Tự sửa quạt điện kêu u u không chạy, bạn có thể dễ dàng tự sửa một số bộ phận bị hư hỏng, vì đa số các loại quạt điện hiện nay trên thị trường có đặc tính kỹ thuật khá giống nhau
Cách sửa điều hòa chảy nước
Cách sửa điều hòa chảy nước
Điều hòa bị chảy nước gây ra nhiều phiền toái, Điều hòa chảy nước làm cho căn phòng của bạn trở nên ẩm thấp, bốc mùi khó chịu
Tài liệu quấn động cơ máy bơm
Tài liệu quấn động cơ máy bơm
Đức Hùng xin chia sẻ sách,tài liệu quấn motor 1 pha 24 rãnh máy bơm nước,cách chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha một số hãng thông dụng để các bạn tiện sử dụng trong quá trình sửa chữa.
7 Cách tăng áp lực khắc phục nước chảy yếu đơn giản không cần máy bơm
7 Cách tăng áp lực khắc phục nước chảy yếu đơn giản không cần máy bơm
Cách tăng áp lực nước từ bồn chảy xuống yếu vòi sen tắm Nguyên nhân và cách khắc phục đơn giản nhất
Cách sửa vòi sen bị tắc,chảy yếu giảm áp lực, chảy nước
Cách sửa vòi sen bị tắc,chảy yếu giảm áp lực, chảy nước
Cách sửa vòi sen bị tắc , chảy nước không cần gọi thợ,Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục vòi sen , vòi xịt chảy chậm cực đơn giản mà không cần gọi tới thợ sửa chữa điện nước
Cách xác định công suất block điều hòa tủ lạnh , hướng dẫn đo điện trở cuộn đề ,cuộn chạy và đấu máy bơm nước
Cách xác định công suất block điều hòa tủ lạnh , hướng dẫn đo điện trở cuộn đề ,cuộn chạy và đấu máy bơm nước
Cách đấu điện máy điều hòa block dàn nóng,tụ điện máy bơm,hướng dẫn xác định công suất điện trở cuộn chạy vàcuộn đề máy bơm block tủ lạnh Cùng xem nhé
Dịch vụ sửa nồi cơm điện Tiger
Dịch vụ sửa nồi cơm điện Tiger
Trung tâm bảo hành sửa chữa nồi cơm điện tử Tiger tại nhà các quận Hà Nội thợ uy tín nhiệt tình trách nhiệm bảo hành lâu dài 0904 027 702
Sửa chăn điện tại Hà Nội
Sửa chăn điện tại Hà Nội
Dịch vụ bảo hành sửa chăn điện Hàn Quốc Nhật Bản tại Hà Nội thợ sửa tại nhà ,uy tín nhiệt tình linh kiện chính hãng có bảo hành
Cấu tạo và cách kiểm tra đồng hồ nước
Cấu tạo và cách kiểm tra đồng hồ nước
Cách đọc đồng hồ nước chuẩn nhất , cấu tạo đồng hồ nước , cách kiểm tra nguyên nhân đồng hồ nước quay nhanh
Chuyên thi công đóng trần thạch cao tại tp Ninh Bình
Chuyên thi công đóng trần thạch cao tại tp Ninh Bình
Chuyên thi công đóng trần,vách thạch cao đẹp tại các phường Thành Phố Ninh Bình,với những mẫu trần phòng khách,ngủ,bếp đẹp ,hiện đại nhất 0942 425 635
Messanger
0963.292.687
Zalo
zalo