DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC ĐỨC HÙNG
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT NHẤT
0963 292 687 - 0964 743 683
2021-12-03T13:36:52+07:00

Sơ đồ mạch điện công tắc ổ cắm cầu chì bóng đèn


 

Lắp đặt đấu nối thiết bị điện là công việc của thợ lắp đặt điện nước . Công việc này rất nguy hiểm đòi hỏi bạn cần có chuyên môn , kỹ thuật an toàn về điện. Để đấu nối bảng mạch điện chuẩn bạn phải nắm rõ nguyên tắc đấu dây và sơ đồ mạch điện .

 Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề sửa điện nước tại nhà Đức Hùng xin chia sẻ với các bạn một số sơ đồ mạch điện cơ bản trong gia đình để các bạn tham khảo.

Cách đấu bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

Cách đấu bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

 

Mạch điện 2 công tắc và 3 ổ cắm gồm các thiết bị:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Công tắc điện 1 chiều  = 2 cái
 3. Ổ cắm điện = 3 cái
 4. Aptomat 2 cực = 1 cái
 5. Đui đèn = 2 cái

Cách bố trí bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm :

 Để sử dụng tiện lợi nhất bạn nên bố trí như hình trên . Aptomat tổng gia đình được đặt phía trên cùng bảng điện phía dưới aptomat là 2 công tắc đèn , tiếp theo là 3 ổ cắm điện.

 Sở dĩ nên bố trí ổ cắm phía dưới công tắc để thuận lợi khi cắm thiết bị vào ổ cắm sẽ không bị vướng khi thao tác bật đèn.

Nguyên tắc đấu bảng điện 2 công tắc và 3 ổ cắm:

Dây lửa, pha nóng (L) dây dẫn điện được đấu vào chân L đầu vào của aptomat sau đó từ chân ra sau aptomat  dây lửa chia làm 2 nhánh, 1 nhánh được nối với nguồn ổ cắm và 1 nhánh được nối vào 1 cực của công tắc .

Dây mát , pha nguội(N) nguồn vào sẽ đấu vào chân đầu vào của aptomat . Từ chân ra còn lại của aptomat dây nguội sẽ chia làm 2 nhánh , 1 nhánh tới chân của ổ cắm 1 sau đó nối tiếp sang chân ổ cắm 2 và 3.

Nhánh còn lại và pha nóng từ công tắc sẽ chạy tới đui bóng đèn .

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của các thiết bị aptomat, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua Aptomat và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn .

Cách đấu bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm

Cách đấu bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm

Mạch điện 3 công tắc và 3 ổ cắm gồm các thiết bị:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Công tắc điện 1 chiều  = 3 cái
 3. Ổ cắm điện = 3 cái
 4. Aptomat 2 cực = 1 cái
 5. Đui đèn = 3 cái

Cách bố trí bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm :

 Bạn có thể bố trí sắp xếp các thiết bị điện như hình trên . Đây là cách bố trí tốt và tiện lợi nhất .

Aptomat tổng được đặt phía trên cùng bảng điện phía dưới aptomat là 3 công tắc đèn , dưới cùng là 3 ổ cắm điện.

 Ổ cắm điện được bố trí  dưới công tắc để thuận lợi khi cắm thiết bị vào ổ cắm sẽ không bị vướng khi thao tác bật đèn.

Nguyên tắc đấu bảng điện 3 công tắc và 3 ổ cắm:

Pha nóng (L) nguồn vào được đấu vào chân L đầu vào của aptomat sau . Dây lửa sau aptomat chia làm 2 nhánh, nhánh 1 được nối với nguồn ổ cắm 1 và nối tiếp sang ổ cắm 2 và ổ cắm 3 .Nhánh 2 được nối vào 1 cực của công tắc 1 và nối tiếp sang công tắc 2 và công tắc 3.

Pha nguội(N) nguồn vào sẽ đấu vào chân đầu vào của aptomat . Dây nguội sau aptomat sẽ chia làm 2 nhánh ,nhánh 1 tới chân của ổ cắm 1 sau đó nối tiếp sang chân ổ cắm 2 và 3.

 

Nhánh còn lại và pha nóng từ công tắc sẽ chạy tới đui bóng đèn 1 ,2 ,3 .

Sơ đồ mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm

Sơ đồ mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm

 

 

Mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm gồm các thiết bị :

 1. Bảng điện  = 1 cái
 2. Cầu chì = 1 cái
 3. Công tắc 1 pha =1 cái
 4. Đui đèn = 1 cái

Cách bố trí bảng điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm như sau:

 

Phía trên cùng là cầu chì tổng , phía dưới cầu chì là ổ cắm điện và phía đối điện được bố trí 2 công tắc bật đèn . Vị trí của 2 công tắc và cầu chì với ổ cắm có thể đảo vế cho nhau .

Ổ cắm điện được bố trí phía dưới cầu chì để tiện loại cho việc cắm thiết bị không bị vướng khi bật công tắc đèn.

Nguyên tắc đấu bảng điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm

  Pha lửa (L) từ nguồn chính được nối vào 1 đầu của cầu chì bảo vệ tổng . Đầu ra của cầu chì 1 nhánh pha lửa nối với ổ cắm điện và nhánh còn lại nối và 1 chân của công tắc đèn 1 và nối tiếp với chân công tắc đèn 2. Pha lửa của 2 đui đèn  được nối với cực còn lại của công tắc.

 Pha mát (N) từ nguồn chính nối thẳng và chân còn lại của ổ cắm  và  chạy ra chân 2 đui đèn

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

Cách lắp bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

 

Cách lắp bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

 

Bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn gồm các thiết bị.

 1. Bảng điện =1 cái
 2. Cầu chì = 2 cái
 3. Công tắc 1 chiều = 2 cái
 4. Ổ cắm = 1 cái
 5. Đui đèn= 1 cái

Cách bố trí thiết bị trên bảng điện như sau;

2 cầu chì tổng được lắp phía trên cùng bảng điện , phía dưới cầu chì là 2 công tắc đèn. Cuối cùng là ổ cắm điện .

Nguyên tắc đấu bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

Nguồn điện tổng pha L  được nối với đầu vào của cầu chì 1 sau đó từ đầu ra của cầu chì 1 pha lửa chia làm 2 nhánh . 1 nhánh được nối với ổ cắm , nhánh còn lại nối với chân công tắc 1 và nối tiếp với chân công tắc thứ 2 sau đó từ chân công tắc còn lại dây pha lửa chạy tới đui đèn.

Pha mát (N) nguồn tổng được nối với 1 cực của cầu chì còn lại , từ đầu ra của cầu chì dây nguội chạy tới chân ổ cắm điện . Dây mát của đui bóng đèn được nối vào cực mát của ổ cắm điện.

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

 

Sơ đồ mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

Sơ đồ mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

 

Bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn gồm các thiết bị sau:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Cầu chì điện = 1 cái
 3. Công tắc đèn = 2 cái
 4. Đui bóng đèn = 2 cái

Cách bố trí thiết bị trên bảng điện như sau;

Cầu chì tổng được lắp phía trên cùng bảng điện . 2 công tắc đèn được lắp phía dưới cầu chì.

Nguyên tắc đấu bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

Dây nóng (L) nguồn tổng được nối vào chân của cầu chì tổng  . Từ đầu ra của cầu chì dây pha nóng  nối với  chân của công tắc 1 và nối tiếp với chân công tắc đèn 2.

Dây nóng của đèn được nối với chân còn lại của  công tắc đèn

Dây nguội ( N) nối thẳng tới chân của đui đèn.

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

Sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 1 công tắc 1 ổ cắm

Sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 1 công tắc 1 ổ cắm

Bài viết trên Đức Hùng đã tổng hợp các sơ đồ cách đấu bảng điện công tắc ổ cắm một cách dễ hiểu nhất bằng kinh nghiệm của mình . Các bạn hãy làm theo cách của mình đây là phương pháp đấu chuẩn 100%  mình đã áp dụng rất nhiều trong thực tế . Chúc các bạn thành công!

 

Tin tức cùng loại
Cách lắp tủ điện phao điện máy bơm 3 pha
Cách lắp tủ điện phao điện máy bơm 3 pha
Hướng dẫn cách lắp tủ điện máy bơm nước 3 pha , lắp phao điện máy bơm nước 3 pha, cách đấu 2 phao điện vào 1 máy bơm nước
Cách khắc phục máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước
Cách khắc phục máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước
4 loại máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước giá tốt nhất 2021 .3 Cách khắc phục máy bơm tự ngắt khi không có nước đẩy lên bồn chứa
Máy bơm tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp
Máy bơm tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp
Tìm hiểu Máy bơm nước tăng áp là gì? Nguyên lý hoạt động , cấu tạo máy bơm tăng áp , các loại máy bơm tăng áp mới nhất hiện nay
Cùng nhau tìm hiểu cách sửa đồng hồ lịch vạn niên
Cùng nhau tìm hiểu cách sửa đồng hồ lịch vạn niên
Đồng hồ lịch vạn niên thường gồm có một bên là khuôn hình phong cảnh, bên trong có trang bị hệ thống đèn quay làm cho khuôn hình rất sinh động, một bên là bảng đèn lịch với các led 7 đoạn. Trên bảng đèn lịch thường có:
Cách sửa quạt điện kêu u u nhưng không chạy
Cách sửa quạt điện kêu u u nhưng không chạy
Tự sửa quạt điện kêu u u không chạy, bạn có thể dễ dàng tự sửa một số bộ phận bị hư hỏng, vì đa số các loại quạt điện hiện nay trên thị trường có đặc tính kỹ thuật khá giống nhau
Cách sửa điều hòa chảy nước
Cách sửa điều hòa chảy nước
Điều hòa bị chảy nước gây ra nhiều phiền toái, Điều hòa chảy nước làm cho căn phòng của bạn trở nên ẩm thấp, bốc mùi khó chịu
Tài liệu quấn động cơ máy bơm
Tài liệu quấn động cơ máy bơm
Đức Hùng xin chia sẻ sách,tài liệu quấn motor 1 pha 24 rãnh máy bơm nước,cách chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha một số hãng thông dụng để các bạn tiện sử dụng trong quá trình sửa chữa.
7 Cách tăng áp lực khắc phục nước chảy yếu đơn giản hiệu quả
7 Cách tăng áp lực khắc phục nước chảy yếu đơn giản hiệu quả
Cách tăng áp lực nước từ bồn chảy xuống yếu vòi sen tắm Nguyên nhân và cách khắc phục đơn giản nhất
Cách sửa vòi sen bị tắc,chảy yếu giảm áp lực, chảy nước
Cách sửa vòi sen bị tắc,chảy yếu giảm áp lực, chảy nước
Cách sửa vòi sen bị tắc , chảy nước không cần gọi thợ,Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục vòi sen , vòi xịt chảy chậm cực đơn giản mà không cần gọi tới thợ sửa chữa điện nước
Cách xác định công suất block điều hòa tủ lạnh , hướng dẫn đo điện trở cuộn đề ,cuộn chạy và đấu máy bơm nước
Cách xác định công suất block điều hòa tủ lạnh , hướng dẫn đo điện trở cuộn đề ,cuộn chạy và đấu máy bơm nước
Cách đấu điện máy điều hòa block dàn nóng,tụ điện máy bơm,hướng dẫn xác định công suất điện trở cuộn chạy vàcuộn đề máy bơm block tủ lạnh Cùng xem nhé
Messanger
0963.292.687
Zalo
zalo