DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC ĐỨC HÙNG
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT NHẤT
0963 292 687 - 0964 743 683
2023-08-23T06:32:05+07:00

Sơ đồ cách lắp , nối công tắc mạch điện công tắc ổ cắm cầu chì bóng đèn dễ hiểu nhất


 

Lắp đặt đấu nối thiết bị điện là công việc của thợ lắp đặt điện nước . Công việc này rất nguy hiểm đòi hỏi bạn cần có chuyên môn , kỹ thuật an toàn về điện. Để đấu nối công tắc bảng điện chuẩn bạn phải nắm rõ nguyên tắc đấu dây và sơ đồ mạch điện .

 Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề sửa điện nước tại nhà Đức Hùng xin chia sẻ với các bạn một số sơ đồ mạch điện cơ bản trong gia đình để các bạn tham khảo.

Cách lắp, nối công tắc bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

Cách đấu bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm

 

Mạch điện 2 công tắc và 3 ổ cắm gồm các thiết bị:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Công tắc điện 1 chiều  = 2 cái
 3. Ổ cắm điện = 3 cái
 4. Aptomat 2 cực = 1 cái
 5. Đui đèn = 2 cái

Cách bố trí bảng điện 2 công tắc 3 ổ cắm :

 Để sử dụng tiện lợi nhất bạn nên bố trí như hình trên . Aptomat tổng gia đình được đặt phía trên cùng bảng điện phía dưới aptomat là 2 công tắc đèn , tiếp theo là 3 ổ cắm điện.

 Sở dĩ nên bố trí ổ cắm phía dưới công tắc để thuận lợi khi cắm thiết bị vào ổ cắm sẽ không bị vướng khi thao tác bật đèn.

Cách lắp ,nối công tắc điện bảng điện 2 công tắc và 3 ổ cắm:

 1. Bước 1 :Dây lửa, pha nóng (L) dây dẫn điện được đấu vào chân L đầu vào của aptomat sau đó từ chân ra sau aptomat  dây lửa chia làm 2 nhánh, 1 nhánh được nối với nguồn ổ cắm và 1 nhánh được nối vào 1 cực của công tắc .
 2. Bước 2:Dây mát , pha nguội(N) nguồn vào sẽ đấu vào chân đầu vào của aptomat . Từ chân ra còn lại của aptomat dây nguội sẽ chia làm 2 nhánh , 1 nhánh tới chân của ổ cắm 1 sau đó nối tiếp sang chân ổ cắm 2 và 3.
 3. Bước 3:Nhánh còn lại và pha nóng từ công tắc sẽ chạy tới đui bóng đèn .

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của các thiết bị aptomat, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua Aptomat và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn .

 

MỜI BẠN ĐỌC THAM KHẢO

 

Cách đấu nối công tắc bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm

Cách đấu bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm

Mạch điện 3 công tắc và 3 ổ cắm gồm các thiết bị:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Công tắc điện 1 chiều  = 3 cái
 3. Ổ cắm điện = 3 cái
 4. Aptomat 2 cực = 1 cái
 5. Đui đèn = 3 cái

Cách bố trí bảng điện 3 công tắc 3 ổ cắm :

 Bạn có thể bố trí sắp xếp các thiết bị điện như hình trên . Đây là cách bố trí tốt và tiện lợi nhất .

Aptomat tổng được đặt phía trên cùng bảng điện phía dưới aptomat là 3 công tắc đèn , dưới cùng là 3 ổ cắm điện.

 Ổ cắm điện được bố trí  dưới công tắc để thuận lợi khi cắm thiết bị vào ổ cắm sẽ không bị vướng khi thao tác bật đèn.

Nguyên tắc đấu bảng điện 3 công tắc và 3 ổ cắm:

Pha nóng (L) nguồn vào được đấu vào chân L đầu vào của aptomat sau . Dây lửa sau aptomat chia làm 2 nhánh, nhánh 1 được nối với nguồn ổ cắm 1 và nối tiếp sang ổ cắm 2 và ổ cắm 3 .Nhánh 2 được nối vào 1 cực của công tắc 1 và nối tiếp sang công tắc 2 và công tắc 3.

Pha nguội(N) nguồn vào sẽ đấu vào chân đầu vào của aptomat . Dây nguội sau aptomat sẽ chia làm 2 nhánh ,nhánh 1 tới chân của ổ cắm 1 sau đó nối tiếp sang chân ổ cắm 2 và 3.

 

Nhánh còn lại và pha nóng từ công tắc sẽ chạy tới đui bóng đèn 1 ,2 ,3 .

Sơ đồ mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm

Sơ đồ mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm

 

 

Mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm gồm các thiết bị :

 1. Bảng điện  = 1 cái
 2. Cầu chì = 1 cái
 3. Công tắc 1 pha =1 cái
 4. Đui đèn = 1 cái

Cách bố trí bảng điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm như sau:

 

Phía trên cùng là cầu chì tổng , phía dưới cầu chì là ổ cắm điện và phía đối điện được bố trí 2 công tắc bật đèn . Vị trí của 2 công tắc và cầu chì với ổ cắm có thể đảo vế cho nhau .

Ổ cắm điện được bố trí phía dưới cầu chì để tiện loại cho việc cắm thiết bị không bị vướng khi bật công tắc đèn.

Nguyên tắc lắp công tắc điện 2 công tắc 2 bóng đèn và 1 ổ cắm

Trên bảng điện công tắc cầu chì lắp trên dây nào ?

Để được bảo vệ tốt hơn khi có sự cố chập điện . Cầu chì thường được đấu với pha lửa (L) và tại vị trí đầu nguồn vào bảng điện.

  Pha lửa (L) từ nguồn chính được nối vào 1 đầu của cầu chì bảo vệ tổng . Đầu ra của cầu chì 1 nhánh pha lửa nối với ổ cắm điện và nhánh còn lại nối và 1 chân của công tắc đèn 1 và nối tiếp với chân công tắc đèn 2. Pha lửa của 2 đui đèn  được nối với cực còn lại của công tắc.

 Pha mát (N) từ nguồn chính nối thẳng và chân còn lại của ổ cắm  và  chạy ra chân 2 đui đèn

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

Cách lắp bảng công tắc điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

 

Cách lắp bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

 

Bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn gồm các thiết bị.

 1. Bảng điện =1 cái
 2. Cầu chì = 2 cái
 3. Công tắc 1 chiều = 2 cái
 4. Ổ cắm = 1 cái
 5. Đui đèn= 1 cái

Trong sơ đồ mạch điện bảng điện 2 cầu chì được nối với nhau như thế nào ?

2 cầu chì tổng được lắp phía trên cùng bảng điện 1 cầu chì nối với pha lửa (L) và 1 cầu chì nối với pha mát (N) để bảo vệ thiết bị điện sau cầu chì , phía dưới cầu chì là 2 công tắc đèn. Cuối cùng là ổ cắm điện .

Nguyên tắc đấu bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn

Nguồn điện tổng pha L  được nối với đầu vào của cầu chì 1 sau đó từ đầu ra của cầu chì 1 pha lửa chia làm 2 nhánh . 1 nhánh được nối với ổ cắm , nhánh còn lại nối với chân công tắc 1 và nối tiếp với chân công tắc thứ 2 sau đó từ chân công tắc còn lại dây pha lửa chạy tới đui đèn.

Pha mát (N) nguồn tổng được nối với 1 cực của cầu chì còn lại , từ đầu ra của cầu chì dây nguội chạy tới chân ổ cắm điện . Dây mát của đui bóng đèn được nối vào cực mát của ổ cắm điện.

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, ổ cắm , công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

 

Sơ đồ đấu nối công tắc mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

Sơ đồ mạch điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

 

Bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn gồm các thiết bị sau:

 1. Bảng điện = 1 cái
 2. Cầu chì điện = 1 cái
 3. Công tắc đèn = 2 cái
 4. Đui bóng đèn = 2 cái

Cách bố trí thiết bị trên bảng điện như sau;

Cầu chì tổng được lắp phía trên cùng bảng điện . 2 công tắc đèn được lắp phía dưới cầu chì.

Nguyên tắc đấu bảng điện 1 cầu chì 2 công tắc 2 bóng đèn

Dây nóng (L) nguồn tổng được nối vào chân của cầu chì tổng  . Từ đầu ra của cầu chì dây pha nóng  nối với  chân của công tắc 1 và nối tiếp với chân công tắc đèn 2.

Dây nóng của đèn được nối với chân còn lại của  công tắc đèn

Dây nguội ( N) nối thẳng tới chân của đui đèn.

Nguyên tắc nối dây :

Tất cả các đầu dây sẽ được nối tại vị trí cầu nối của cầu chì, công tắc , không nối tắt ngoài vị trí trên .

Pha nóng (L) phải được nối qua cầu chì và công tắc đèn , dây (L) không được đấu trực tiếp vào đui đèn

Sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 1 công tắc 1 ổ cắm

Sơ đồ bảng điện 1 cầu chì 1 công tắc 1 ổ cắm

Bài viết trên Đức Hùng đã tổng hợp các sơ đồ cách đấu nối công tắc bảng điện công tắc ổ cắm một cách dễ hiểu nhất bằng kinh nghiệm của mình . Các bạn hãy làm theo cách của mình đây là phương pháp đấu chuẩn 100%  mình đã áp dụng rất nhiều trong thực tế . Chúc các bạn thành công!

 

Tin tức cùng loại
5 Sơ đồ cách đấu mạch điện đảo chiều công tắc đèn cầu thang
5 Sơ đồ cách đấu mạch điện đảo chiều công tắc đèn cầu thang
Công tắc cầu thang hay còn gọi là công tắc 2 chiều hoặc công tắc đảo chiều, là loại công tắc có 3 cực hoặc 4 cực sử dụng để điều khiển bật tắt 1 hoặc nhiều bóng đèn hoặc thiết bị điện tại nhiều vị trí khác nhau.
Cách lắp đấu tủ điện phao điện máy bơm 3 pha
Cách lắp đấu tủ điện phao điện máy bơm 3 pha
Hướng dẫn cách lắp tủ điện máy bơm nước 3 pha , lắp phao điện máy bơm nước 3 pha, cách đấu 2 phao điện vào 1 máy bơm nước đúng kỹ thuật
Sơ đồ cách lắp , nối công tắc mạch điện công tắc ổ cắm cầu chì bóng đèn dễ hiểu nhất
Sơ đồ cách lắp , nối công tắc mạch điện công tắc ổ cắm cầu chì bóng đèn dễ hiểu nhất
Cách lắp đấu nối công tắc sơ đồ mạch điện 2 công tắc 3 ổ cắm ,mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm ,bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn
Chính sách về quyền riêng tư
Chính sách về quyền riêng tư
Chính sách về quyền riêng tư
Cách khắc phục , giá máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước năm 2023
Cách khắc phục , giá máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước năm 2023
4 loại máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước giá tốt nhất 2023 .3 Cách khắc phục máy bơm tự ngắt khi không có nước đẩy lên bồn chứa
Cách đọc thông số ký hiệu lưu lượng máy bơm nước công nghiệp
Cách đọc thông số ký hiệu lưu lượng máy bơm nước công nghiệp
Cách đọc thông số máy bơm nước, cách tính lưu lượng máy bơm nước, ký hiệu thông số máy bơm nước gia đình và công nghiệp
Máy bơm tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp
Máy bơm tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp
Tìm hiểu Máy bơm nước tăng áp là gì? Nguyên lý hoạt động , cấu tạo máy bơm tăng áp , các loại máy bơm tăng áp mới nhất hiện nay
Thiết kế sơ đồ lắp đặt ống nước nhà tắm ,vệ sinh tiêu chuẩn
Thiết kế sơ đồ lắp đặt ống nước nhà tắm ,vệ sinh tiêu chuẩn
Sơ đồ ống nước nhà vệ sinh, cách lắp đặt đi đường ống cấp thoát nước nhà tắm dân dụng đúng tiêu chuẩn cấp thoát nước nhà ở dân dụng
Cấu tạo máy bơm ly tâm trục ngang/Trục đứng
Cấu tạo máy bơm ly tâm trục ngang/Trục đứng
Bơm ly tâm là loại máy bơm sử dụng động năng của stator động cơ tác động lực quay lên cánh bơm tạo thành lực ly tâm trong buồng bơm vận chuyển nước , chất lỏng tuần hoàn trong hệ thống.
Cách chọn lựa và sử dụng điều hòa đúng cách
Cách chọn lựa và sử dụng điều hòa đúng cách
Việc chọn công suất máy ĐHKK phải dựa vào kết cấu phòng như tường bao che, cửa kính, hướng nắng, thông gió và khí hậu của từng khu vực. Công suất máy được gọi theo công suất điện tiêu thụ của máy nén lạnh với đơn vị tính là sức ngựa (HP),
Messanger
0963.292.687
Zalo
zalo