DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC ĐỨC HÙNG
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT NHẤT
0963 292 687
2024-05-26T15:20:29+07:00

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1,3 pha chuẩn kỹ thuật


Cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha

 Trong  quá trình lắp đặt điện nước nhà mới , nhiều gia đình hiện nay thường sử dụng 2-3 nguồn điện luân phiên nhau hoặc thêm nguồn điện dự phòng . Khi sử dụng thêm nguồn điện khác với mục đích giảm giá thành khi sử dụng do giá điện tăng theo cấp số nhân.

 Để quá trình sử dụng 2-3 nguồn điện khác nhau trong gia đình được an toàn tuyệt đối thì thợ sửa chữa điện nước phải nắm được kỹ thuật  đấu cầu dao đảo chiều.

 Hôm nay Đức Hùng xin chia sẻ với các bạn một số sơ đồ cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha , 3 pha trong mạng điện gia đình bằng kinh nghiệm tích lũy trong 10 năm làm nghề sửa chữa điện nước tại nhà . Các bạn cùng xem nhé !

Sơ đồ cầu dao đảo chiều

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha

Sơ đồ dấu cầu dao đảo chiều 1 pha 2 nguồn điện

Cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 3 nguồn điện

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 3 nguồn điện

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 3 pha

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 3 pha 3 nguồn điện

Cách đấu cầu dao đảo chiều 3 pha

Cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha

Cầu dao đảo chiều 1 pha là cầu dao 2 cực và có 6 tiếp điểm , sử dụng trong mạng lưới điện 1 pha gồm 1 pha nóng và 1 pha lửa.

Cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha sử dụng 2 nguồn điện

 Đây là mạng điện gia đình sử dụng 2 nguồn điện bao gồm 1 nguồn điện chính 1 pha và nguồn điện dự phòng là máy phát điện . Đây là mạng điện rất phổ biến trong các gia đình ở khu vực có nguồn điện không ổn định .

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 2 nguồn điện

Cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 2 nguồn điện (Click hình xem ảnh rõ hơn)

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 2 nguồn điện bao gồm:

 • 1 Tủ điện
 • 1 Cầu dao đảo chiều
 • 1 Aptomat tổng nhà
 • 2 Aptomat nhánh
 • 1 Cầu đấu dây mát
 • 1 Máy phát điện
 • 1 Ổn áp

Cách đấu cầu dao đảo chiều 2 pha 2 nguồn điện

Nguồn điện 1 pha từ trục chính sau hộp công tơ ngoài cột điện được đấu vào đầu vào lioa ổn áp . Từ đầu ra của ổn áp nguồn điện 1 pha đấu vào 2 cực của cầu dao đảo chiều tại vị trí A .

 2 Cực tại vị trí B của cầu dao được đấu vào đầu ra của máy phát điện dự phòng .

Nguồn điện vào aptomat tổng được đấu vào 2 cực giữa vị trí C của cầu dao đảo chiều.

Từ đầu ra của aptomat tổng nguồn điện pha lửa được chia ra các aptomat nhánh.

 Nguyên  lý hoạt độ​ng như sau:

Trường hợp sử dụng nguồn điện lưới 1 pha cầu dao đảo chiều đóng tại vị trí A  nguồn điện từ công tơ điện qua ổn áp  tới 2 cực cầu dao đảo chiều vị trí A nối sang B , rồi vào aptomat tổng.

Cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha sử dụng 3 nguồn điện

Cách đấu này áp dụng cho gia đình sử dụng luân phiên 2 nguồn điện 1 pha và 1 nguồn dự phòng máy phát điện.

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 3 nguồn điện

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 3 nguồn điện

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha 3 nguồn điện (Click hình xem ảnh rõ hơn)

Sơ đồ đảo chiều 3 nguồn điện bao gồm :

 • 1 Tủ điện
 • 2 Cầu dao đảo chiều 2 cực 1 pha
 • 1 Ổn áp
 • 1 Aptomat tổng
 • 2 Aptomat nhánh
 • 1 Máy phát điện

Cách đấu cầu dao đảo chiều sử dụng 3 nguồn điện

 Nguồn điện 1 pha thứ nhất từ công tơ ngoài cột điện được đấu vào 2 cực vi trí số 1 của cầu dao đảo chiều A

 Nguồn điện 1 pha thứ 2 từ công tơ được đấu vào 2 cực vị trí số 2 của cầu dao đảo chiều A .

Tại 2 tiếp điểm còn lại của cầu dao đảo chiều A nguồn điện nối với đầu vào của ổn áp . Từ đầu ra của ổn áp nguồn điện nối với 2 cực của cầu dao đảo chiều B tại vị trí số 3

 Nguồn điện dự phòng thứ 3 của máy phát điện được đấu vào 2 cực của cầu dao đảo chiều B tại vị trí số 4

Tại 2 cực còn lại của cầu dao đảo chiều B nguồn điện đấu vào đầu vào của aptomat tổng sau đó được chia ra các aptomat nhánh.

Nguyên​ lý hoạt động như sau :

 Để sử dụng nguồn điện lưới thì cầu dao đảo chiều B gạt sang vị trí số 3 lúc này nguồn điện sẽ thông từ  đầu ra của ổn áp về 2 cực  số 3 của cầu dao đảo B về tới aptomat tổng nhà.

 Để sử dụng 1 trong 2 nguồn điện lưới chỉ cần thao tác gạt  cần cầu dao đảo chiều sang vị trí 1 hoặc 2 .

Cách đấu cầu dao đảo chiều 3 pha

Cầu dao đảo chiều 3 pha sử dụng cho điện áp 3 pha 380V , lưới điện gồm 3 pha lửa và 1 pha mát.

Cách đấu cầu dao đảo chiều 3 pha sử dụng 3 nguồn điện

Đây là trường hợp áp dụng cho những gia đình sử dụng 1 nguồn điện 3 pha  vừa sản xuất vừa sử dụng cho gia đình để giảm giá thành , và kết hợp thêm nguồn điện 1 pha và nguồn điện dự phòng máy phát.

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 3 pha 3 nguồn điện

Cách đấu cầu dao đảo chiều 3 pha

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 3 pha 3 nguồn điện (Click hình xem ảnh rõ hơn)

Sơ đồ cầu dao đảo chiều 3 pha gồm :

 • 1 Tủ điện
 • 1 Cầu dao đảo chiều 3 pha 4 cực
 • 1 Cầu dao đảo chiều 1 pha
 • 2 Aptomat tổng 3 pha
 • 3 Aptomat nhánh 1 pha
 • 1 Cầu đấu mát

Cách đấu ​như sau:

 Nguồn điện 3 pha từ công tơ kéo vào được đấu vào các chân A1, A2,A3,A4 của cầu dao đảo chiều .

 Nguồn điện 1 pha từ công tơ kéo vào được đấu vào 2 cực của cầu dao đảo 1 pha vị trí số 1.

 Nguồn điện máy phát dự phòng được đấu vào 2 cực cầu dao đảo 1 pha vị trí số 2 .

 Nguồn điện 1 pha từ 2 chân còn lại của cầu dao đảo chiều đấu vào chân B của cầu dao đảo 3 pha theo thứ tự.

Pha lửa đấu vào chân B3 nối tiếp chân B2 nối tiếp sang chân B1

Pha mát nối với chân B4

 Nguồn điện cho các thiết bị 1 pha được đấu từ chân C1, C2,C3 của cầu dao đảo chiều 3 pha với đầu vào aptomat tổng thiết bị điện 1 pha.

Nguồn điện của các thiết bị 3 pha được đấu từ chân A1,A2,A3 của cầu dao đảo 3 pha với aptomat tổng 3 pha.

 Nguồn điện nhánh thiết bị điện 1 pha được đấu từ sau aptomat tổng 3 pha củ thiết bị điện 1 pha.

Lưu ý:

 Để quá trình sử dụng điện được an toàn không được đấu , câu dây nguồn từ thiết bị điện 1 pha với thiết bị điện 3 pha.

Nguyên lý hoạt động cầu dao đảo chiều 3 pha 3 nguồn điện

​Nguyên lý hoạt động cầu dao đảo chiều 3 pha 3 nguồn điện

  Để sử dụng nguồn điện 3 pha thì cầu dao đảo chiều gạt lên vị trí A. Nguồn điện 3 pha chạy từ công tơ tới cầu dao đảo chiều 3 pha tới vị trí A1, A2,A3 nguồn điện được chia là 2 nhánh , 1 nhánh tới aptomat tổng thiết bị 3 pha , nhánh còn lại từ chân A1,A2,A3 thông sang chân C1,C2,C3  , nguồn điện 3 pha chạy tới aptomat tổng thiết bị 1 pha và chạy sang aptomat nhánh 1 pha.

 Để sử dụng nguồn điện 1 pha cầu dao đảo chiều gạt sang vị trí B . Lúc này nguồn điện 3 pha ngắt hoàn toàn với thiết bị điện 1 pha .Và cầu dao đảo chiều 1 pha gạt sang vị trí số 1.  Nguồn điện 1 pha từ công tơ 1 pha ngoài cột chạy vào 2 cực chân số 1 cầu dao đảo chiều 1 pha .

Lúc này nguồn điện thông từ 2 cực chân 1 cầu dao đảo chiều 1 pha sang chân B1,B2,B3 ,B4 cầu dao đảo chiều 3 pha và tới đầu vào aptomat tổng 1 pha. Tiếp theo nguồn điện từ aptomat tổng 3 pha chia ra các aptomat nhánh  1 pha .

 Để sử dụng nguồn điện máy phát dự phòng gạt cầu dao đảo chiều 1 pha từ vị trí số 1 sang vị trí số 2 nguồn điện thông từ máy phát sang 2 cực chân số 2 cầu dao đảo chiều 1 pha . Sau đó thông sang chân C1,C2,C3,C4 rồi tới aptomat tổng thiết bị điện 1 pha tiếp theo sang aptomat nhánh 1 pha tới thiết bị điện  1 pha .

Cách đấu cầu dao đảo chiều máy bơm nước

Trong qúa trình sửa máy bơm nước tại nhà Đức Hùng thường gặp những cách đấu cầu dao đảo chiều cho máy bơm nước như sau:

Sơ đồ cầu dao đảo chiều máy bơm nước chế độ tự động và không tự động

Cách đấu cầu dao đảo chiều máy bơm nước

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều máy bơm nước (CLICK vào hình xem ảnh nét hơn)

Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều máy bơm gồm :

 • 1 Tủ điện
 • 1 Aptomat 
 • 1 Cầu dao đảo chiều 1 pha
 • Van phao điện

Cách đấu cầu dao đảo chiều​ máy bơm 2 chế độ tự động và không tự động

Nguồn điện pha lửa (L)  và  pha mát  (N) được đấu vào  2 cực đầu vào của Aptomat tổng

Để sử dụng chế độ bơm thường , Pha lửa và pha mát được đấu vào 2 cực B của cầu dao đảo chiều.

 

Để sử dụng chế độ bơm tự động , Pha lửa được đấu vào 1 cực của cầu dao đảo chiều , Pha mát được cấp nguồn sau aptomat sau đó được nối vào 1 cực của van phao điện , dây mát từ chân còn lại của phao điện chạy xuống nối với cực  B còn lại của cầu dao đảo chiều.

Với bài viết trên  Đức Hùng đã chia sẻ với các bạn cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha , 3 pha  để  đảo chiều các nguồn điện gia đình . Mọi thắc mắc góp ý các bạn nhắn qua ZALO nhé ! Chúc bạn thành công !

 

Tin tức cùng loại
Cách đấu tủ điện máy bơm 3 pha
Cách đấu tủ điện máy bơm 3 pha
Hướng dẫn cách lắp tủ điện máy bơm nước 3 pha , lắp phao điện máy bơm nước 3 pha, cách đấu 2 phao điện vào 1 máy bơm nước đúng kỹ thuật
Thiết bị tự ngắt máy bơm khi không có nước
Thiết bị tự ngắt máy bơm khi không có nước
3 Mẹo hay bảo vệ máy bơm tự ngắt khi không có nước đầu vào.4 loại máy bơm tăng áp tự ngắt khi không có nước giá tốt nhất 2024 .
Máy bơm tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp
Máy bơm tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp
Tìm hiểu Máy bơm nước tăng áp là gì? Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy bơm tăng áp , các loại máy bơm tăng áp mới nhất hiện nay
Cách đọc thông số máy bơm nước dễ hiểu
Cách đọc thông số máy bơm nước dễ hiểu
Ý Nghĩa Cách đọc thông số máy bơm nước, cách tính lưu lượng máy bơm nước,Cột áp bơm là gì? hmax là gì ký hiệu thông số máy bơm nước gia đình và công nghiệp
Cách đấu điện ổ cắm và công tắc cầu chì
Cách đấu điện ổ cắm và công tắc cầu chì
Cách đấu điện ổ cắm và công tắc lắp đúng kỹ thuật tổng hợp sơ đồ mạch điện 2 công tắc 3 ổ cắm ,mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm ,bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn
Chính sách về quyền riêng tư
Chính sách về quyền riêng tư
Chính sách về quyền riêng tư
Mẹo chọn máy bơm tăng áp bình nóng lạnh tốt đúng công suất
Mẹo chọn máy bơm tăng áp bình nóng lạnh tốt đúng công suất
Máy bơm nước tăng áp bình nóng lạnh Wilo PB 088EA Máy bơm nước tăng áp bình nóng lạnh Hanil PA 139A 5 Máy bơm nước tăng áp bình nóng lạnh Sena 139A Máy bơm nước tăng áp bình nóng lạnh mini Peroni PR209A-100w Máy bơm nước tăng áp từ Kangaroo
Cùng nhau tìm hiểu cách sửa đồng hồ lịch vạn niên
Cùng nhau tìm hiểu cách sửa đồng hồ lịch vạn niên
Đồng hồ lịch vạn niên thường gồm có một bên là khuôn hình phong cảnh, bên trong có trang bị hệ thống đèn quay làm cho khuôn hình rất sinh động, một bên là bảng đèn lịch với các led 7 đoạn. Trên bảng đèn lịch thường có:
Sơ đồ đi dây điện trong nhà cấp 4
Sơ đồ đi dây điện trong nhà cấp 4
Sơ đồ đi dây điện trong nhà cấp 4 trên bản vẽ đơn giản và 4 phương pháp đi dây điện âm tường nhà cấp 4 tốt nhất hiện nay
Sự thật electricity saving box
Sự thật electricity saving box
Sự thật thiết bị electric saving box là gì,electricity saving box có thực sự tiết kiệm điện.Đức Hùng sẽ giúp bạn tìm hiểu thiết bị electric saving box bạn cùng xem nhé
Messanger
0963.292.687
Zalo
zalo