DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC ĐỨC HÙNG
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT NHẤT
0963 292 687
2024-04-05T05:22:29+07:00

Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt mới nhất năm 2024


Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt

Xây dựng ngôi nhà mới tới khi hoàn thiện đầy đủ ngoài công việc xây dựng cẩn thận tỉ mỉ thì việc cấp điện sử dụng cho ngôi nhà rất quan trọng . Bởi có nguồn điện thì các thiết bị điện mới vận hành sử dụng phục vụ sinh hoạt gia đình được.

Với những gia đình xây dựng trên cùng thửa đất thì gia chủ cần đăng ký tách công tơ điện là có thể sử dụng được nguồn điện . Nhưng với những gia đình xây dựng trên khu đất mới thì cần phải làm đơn xin cấp điện sinh hoạt .

Đức Hùng xin chia sẻ với các bạn Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt và thủ tục hồ sơ cấp điện để các bạn dễ dàng đăng ký nguồn điện cho gia đình mình.

Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………….., ngày….. tháng….. năm………

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN

(V/v: Đề nghị cấp điện sinh hoạt cho hộ gia đình tại địa chỉ……………………)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật điện lực năm 2004, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

– Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Kính gửi: Công ty Điện lực ………………….

 

Tên tôi là:………………………………..

Sinh năm:……………

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………

Tôi xin thay mặt cho hộ gia đình ở địa chỉ………………………… gồm những thành viên sau:

Ông/bà:………………………………. Sinh năm:………………….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Ông/bà:………………………………. Sinh năm:………………….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Căn cứ đại diện:…………………………………………

Trình bày sự việc như sau:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(Trình bày sự việc, lý do dẫn đến việc đề nghị công ty điện lực cấp điện)

Căn cứ vào nhu cầu của hộ gia đình, bằng đơn này, tôi kính mong Quý công ty xem xét và tổ chức một cuộc gặp gỡ để gia đình tôi và Quý công ty bàn bạc và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Tôi cam kết sẽ sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ đúng các yêu cầu của phía công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                           Đại diện hộ gia đình

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

MỜI BẠN ĐỌC THAM KHẢO

Mẫu đơn xin đề nghị mua điện

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

 

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 

Kính gửi:………………………………………………………………………….

 

 

Họ và tên: ………………………………………………….. và…………………..hộ dùng chung

 

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

 

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

 

Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS)……………………………………………………..:

Số Fax:……………………………….;Email………………………………………………………..;

Tài khoản số ……………………………………;Tại ngân hàng………………………………………………;

 

Đề nghị mua điện 1 pha  [ ] ;   3 pha  [ ]

Điện năng sử dụng cho mục đích khác (nếu có):…………………………………………;

 

Công suất đăng ký sử dụng : ......... kW.

 

Địa điểm đăng ký sử dụng điện: …………………………………………………….;

 

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện. [ ]. Đang dùng công tơ chung [ ]

 

……………ngày ……….tháng ……năm………

                                                                                                                                                     Bên mua điện 

 (ký, ghi rõ họ và tên)

 

Hồ sơ cấp điện sinh hoạt gia đình gồm có

 

 1. Giấy đề nghị mua điện
 2. Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.
 3. Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:

 

 • Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:
 • Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;
 • Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà/đất ở hợp lệ;
 • Hợp đồng thuê nhà/thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên và giấy đồng ý của chủ sở hữu; (Bổ sung theo Quy định mới).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc chuẩn bị thi công xây dựng);
 • Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

 

Mẫu đơn xin cấp điện 3 pha

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN LẮP ĐIỆN SẢN XUẤT

(V/v: đề nghị lắp điện sản xuất cho gia đình/hộ kinh doanh)

Kính gửi: Công ty điện lực……………. Chi nhánh………………..

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Là đại diện cho……………… đang sử dụng điện tại địa chỉ………………………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

Theo như chỉ thị số của Chủ tịch UBND huyện ....... nhằm mục đích phát triển tiềm năng nông nghiệp của huyện cũng như khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân trong khắp cả huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ hỗ trợ các hộ gia đình trong việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nắm được tinh thần của chị thị, xét thấy mình cũng nằm trong diện sản xuất, cụ thể là xưởng gia công giấy, gia đình tôi sau khi cân nhắc, tính toán thì thấy rằng điện sinh hoạt hiện tại mà gia đình đang sử dụng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng để sản xuất. Sau thời gian tìm hiểu, gia đình tôi thấy rằng điện 3 pha rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện lại của gia đình, từ ngày ... gia đình tôi đã chủ động mua các thiết bị sử dụng điện 3 pha để sử dụng.

Theo như quy định của Luật Điện lực, nghị định hướng dẫn và Thông tư 16/2014/TT-BCT, tôi thấy rằng gia đình không có đủ khả năng tự lắp đặt và biết được rằng quý công ty có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình, do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được lắp đặt điện ba pha sản xuất và mong quý công ty tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng lắp đặt và sử dụng. Nội dung thỏa thuận sẽ được quy định trong hợp đồng.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng dùng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ liền diện theo quy đình.

Kính mong công ty xem xét, chấp thuận.

Tôi gửi kèm theo đơn này bao gồm:

 1. Giấy đề nghị mua điện
 2. Hộ khẩu thường trú
 3. Sổ tạm trú
 4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

 

Tôi xin chân thành cám ơn!

                                                                                                                                      Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Điều kiện lắp điện 3 pha gia đình

 Hạ tầng điện trong khu vực gia đình đăng ký sử dụng phải có điện lưới 3 pha.

Chứng minh gia đình có sử dụng thiết bị điện 3 pha như động cơ điện 3 pha , thang máy , máy bơm, máy cơ khí 3 pha….

Hồ sơ xin lắp điện 3 pha cho cá nhân, doanh nghiệp.

Khi muốn đăng ký lắp đặt điện 3 pha, các cá nhân , doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ dưới đây:

Đối với cá nhân :

Giấy đề nghị mua điện

Giấy tờ tùy thân

 • Giấy tờ tùy thân: Là một trong những loại giấy tờ sau:
 • ​Giấy chứng minh nhân dân;
 • Giấy chứng minh công an nhân dân;
 • Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân;
 • Thẻ căn cước công dân;
 • Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

Bản sao của một trong các giấy tờ

 • Hộ khẩu thường trú
 • Sổ tạm trú
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
 • Quyết định phân nhà
 • Hợp đồng mua bán nhà
 • Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên được sự đồng ý của chủ nhà
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà.
 • Hợp đồng thuê địa điểm được sự đồng ý của chủ sở hữu

Đối với hộ kinh doanh

 

Gồm các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau:

 • Hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà;
 • Hợp đồng thuê nhà/ thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Giấy phép đầu tư;

+ Quyết định thành lập đơn vị.

 

Đối với doanh nghiệp:

 1. Giấy đề nghị mua điện
 2. Bản sau của một trong các giấy tờ
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập đơn vị
 • Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty điện lực

Hy vọng bài viết trên giúp bạn đăng ký nhanh chóng nguồn điện cho gia đình mình.

 

Tin tức cùng loại
5 Sơ đồ cách đấu mạch điện đảo chiều công tắc đèn cầu thang
5 Sơ đồ cách đấu mạch điện đảo chiều công tắc đèn cầu thang
Công tắc cầu thang hay còn gọi là công tắc 2 chiều hoặc công tắc đảo chiều, là loại công tắc có 3 cực hoặc 4 cực sử dụng để điều khiển bật tắt 1 hoặc nhiều bóng đèn hoặc thiết bị điện tại nhiều vị trí khác nhau.
Sơ đồ cách lắp , nối công tắc mạch điện công tắc ổ cắm cầu chì bóng đèn dễ hiểu nhất
Sơ đồ cách lắp , nối công tắc mạch điện công tắc ổ cắm cầu chì bóng đèn dễ hiểu nhất
Cách lắp đấu nối công tắc sơ đồ mạch điện 2 công tắc 3 ổ cắm ,mạch điện 2 công tắc 2 bóng đèn 1 ổ cắm ,bảng điện 2 cầu chì 2 công tắc 1 ổ cắm 2 bóng đèn
Chính sách về quyền riêng tư
Chính sách về quyền riêng tư
Chính sách về quyền riêng tư
Cách đọc thông số ký hiệu lưu lượng máy bơm nước công nghiệp
Cách đọc thông số ký hiệu lưu lượng máy bơm nước công nghiệp
Cách đọc thông số máy bơm nước, cách tính lưu lượng máy bơm nước, ký hiệu thông số máy bơm nước gia đình và công nghiệp
Sơ đồ đi dây điện trong nhà cấp 4
Sơ đồ đi dây điện trong nhà cấp 4
Sơ đồ đi dây điện trong nhà cấp 4 trên bản vẽ đơn giản và 4 phương pháp đi dây điện âm tường nhà cấp 4 tốt nhất hiện nay
7 Hãng máy bơm công nghiệp công suất lớn tốt nhất
7 Hãng máy bơm công nghiệp công suất lớn tốt nhất
Máy bơm công suất lớn là gì?Tổng hợp Thông số kỹ thuật , giá bán máy bơm công nghiệp công suất lớn chi tiết nhất,Máy bơm công suất lớn nhất thế giới ở đâu ?
Sơ đồ cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha và 3 pha
Sơ đồ cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha và 3 pha
Sơ đồ đấu cầu dao đảo chiều 1 pha, 3 pha , cách đấu cầu dao đảo chiều 1 pha, 3 pha đảo chiều 2,3 nguồn điện luân phiên khác nhau
Cách chọn aptomat , CB cho hộ gia đình nhanh chuẩn nhất
Cách chọn aptomat , CB cho hộ gia đình nhanh chuẩn nhất
Cách chọn , lắp Aptomat(CB) tổng cho hộ gia đình,Hướng dẫn chọn aptomat 3 pha theo công suất , chọn aptomat cho bình nóng lạnh , bếp từ , tổng nhà
Cách đi ống nước cho mạnh hướng dẫn lắp ống thông hơi cho bồn nước
Cách đi ống nước cho mạnh hướng dẫn lắp ống thông hơi cho bồn nước
Sơ đồ lắp đặt bồn nước và cách đi ống nước cho mạnh chuẩn kỹ thuật, cách lắp ống thông hơi cho bồn nước đúng cách để tăng áp lực nước
Sự thật electricity saving box
Sự thật electricity saving box
Sự thật thiết bị electric saving box là gì,electricity saving box có thực sự tiết kiệm điện.Đức Hùng sẽ giúp bạn tìm hiểu thiết bị electric saving box bạn cùng xem nhé
Messanger
0963.292.687
Zalo
zalo